Logo
Op deze pagina vindt u alle nieuwsberichten van de praktijk.

De hulp kan doorgaan:
De geboden hulp door Praktijk Griffioen valt onder de Wet BIG en kan tijdens de corona lockdown doorgaan. Onderzoek kan zowel online via (beeld)belverbinding als in de praktijk plaatsvinden. Uiteraard met behoud van 1,5 meter afstand en uitsluitend als er geen klachten zijn (gezondheidscheck). Zoek gerust contact om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. In deze bijzondere tijd zoeken we samen zoveel mogelijk naar oplossingen.

Coronavirus:
Gezien de ernstige ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus zijn aanpassingen gedaan in het aanbod. Het aanbod is zoveel mogelijk online georganiseerd. Dit geldt ook voor de diagnostische onderzoeken (intelligentieonderzoek, dyslexie- en dyscalculieonderzoek).

Begeleider Passend Onderwijs:
Een orthopedagoog voldoet aan de kwaliteitseisen die Koers-VO stelt aan een begeleider passend onderwijs (BPO-er). Vanaf schooljaar 2019-2020 is op de eerste VO school een BPO-er gestart!
Om scholen te ondersteunen bij het bieden van Passend Onderwijs, is structurele inzet mogelijk. Het takenpakket wordt per school op maat gemaakt. Dit kan betekenen dat docenten worden ondersteunt en leerlingbegeleiding wordt gegeven. Ook projectmatig implementeren van onderwijsvernieuwing dat bijdraagt aan het beter omgaan met verschillen in ondersteuningsbehoeften van leerlingen kan een kerntaak zijn. Het toegekende ondersteuningsbudget vanuit het samenwerkingsverband, maakt dit voor de VO scholen mogelijk.

Vernieuwde website:
De website heeft een upgrade gehad. Het is vanaf nu mogelijk om een aanmelding of consult online in te dienen (zie knop ‘Aanmelden)’. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om via telefoon/app of email aan te melden.

Onderaannemer bij gemeente ZHZ:
Praktijk Griffioen voert als onderaannemer vergoede behandeling uit waar de basis GGZ doorgaans niet op ingericht is. Zoals moeite met het schoolse leren, door tekorten in de executieve vaardigheden (denk aan: plannen/organiseren, taak uitstellen). Dit is uitsluitend mogelijk als de woonplaats in Zuid-Holland-Zuid ligt en er aangemeld is bij een organisatie die een contract heeft gesloten met gemeente ZHZ. Gemeenten: Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht.

Crisisnetwerk vanaf nu online:
Een geweldsincident, plotseling overlijden, moord of suïcide. Als een dergelijke heftige gebeurtenis een school treft, is het belangrijk om juist te handelen. Als lid van het crisisinterventie netwerk voor schoolpsychologen (NIP-CINS) valt Praktijk Griffioen onder regionetwerk Zuid-Holland. Dit netwerk vergadert een aantal keer per jaar, vanaf nu online. Lees op de website van het NIP-CINS verder wat ons netwerk bij een crisissituatie op school kan betekenen.

Nieuwsberichten

Hulp kan doorgaan

Corona (online aanbod!)

Begeleider Passend Onderwijs

Vernieuwde website

Onderaannemer bij gemeente ZHZ

Crisisnetwerk vanaf nu online